Regulamin gry

Zasady ochrony danych osobowych

§1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Warunkiem korzystania z serwisu pokewars.pl jest założenie konta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, oraz zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacją wszystkich jego warunków.

 • 1.2. Gra PokeWars jest darmowa – za założenie konta oraz grę nie są pobierane żadne opłaty. Wszelkie wpłaty są nieobowiązkowe i służą utrzymaniu gry.

 • 1.3. Właścicielem serwisu internetowego PokeWars.pl jest spółka Games Tornado Alexander Woźniak Arkadiusz Mackiewicz Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, NIP: 9522139144, REGON: 362421095.

§2. Konta graczy

 • 2.1. Dostęp do konta w grze może posiadać tylko osoba, która je zarejestrowała i posiada dostęp do adresu e-mail powiązanego z kontem.

 • 2.2. Użytkownik nie jest właścicielem danych znajdujących się w systemie lub na serwerze serwisu PokeWars.pl włączając w to konta, pokemony, przedmioty, waluty oraz dotacje.

 • 2.3. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto w grze - wliczając konto zbanowane permanentnie. Jeżeli domownicy grają na tym samym komputerze lub korzystają z jednego adresu IP powinni to zgłosić korzystając z formularza "Współdzielenie IP/Komputera" znajdującego się w Ustawieniach konta. Bez takiego zgłoszenia ich konta mogą zostać zablokowane.

 • 2.4. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła do konta lub zmuszanie innych osób do udostępnienia ich haseł. Za działania poczynione przez osobę trzecią na koncie, do którego właściciel udostępnił dane logowania, administracja nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje żadnej rekompensaty.

 • 2.5. Wszelkie wirtualne dobra i waluty w serwisie PokeWars są własnością PokeWars.pl. Serwis PokeWars.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia lub dodania wirtualnych dóbr lub walut, włączając w to dotacje, na dowolnym koncie, w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

 • 2.6. Sprzedaż lub samo ogłoszenie chęci sprzedania konta lub części jego zawartości za realną walutę jest karane permanentną blokadą konta. Konta udostępniane są graczom za darmo, nie mają oni żadnego prawa czerpać z nich korzyści materialnych.

 • 2.7. Konta z loginami łamiącymi regulamin gry(zawierającymi nieodpowiednie treści, wulgaryzmy) mogą zostać zbanowane lub usunięte bez możliwości zmiany loginu na inny.

 • 2.8. Przypomnienie hasła do konta jest możliwe jedynie przy pomocy e-maila podanego przy rejestracji. Jeśli gracz nie posiada dostępu do e-maila, którego adres podał przy rejestracji i zapomni hasło do konta pokewars to nie ma On możliwości przypomnienia hasła ani możliwości odzyskania konta.

 • 2.9. Konta poniżej 5 poziomu trenera, na które gracz nie logował się przez okres 4 tygodni są automatycznie kasowane.

 • 2.10. Konta z 5 - 49 poziomem trenera, na które gracz nie logował się przez okres 12 miesięcy są automatycznie kasowane.

 • 2.11. Konta od 50 poziomu trenera wzwyż nie są automatycznie kasowane.

 • 2.12. Konta osób, które wspierały grę poprzez dotacje nie są automatycznie kasowane.

 • 2.13. Konto może być usunięte na prośbę gracza. Prośbę o usunięcie konta w grze należy wysłać do administracji, która przed usunięciem zweryfikuje czy prośba została wysłana przez właściciela konta. Wówczas usunięte zostaną wszystkie przechowywane dotychczas dane gracza.

 • 2.14. Gra przeznaczona jest dla osób w wieku powyżej 16 roku życia.

§3. Ochrona danych

 • 3.1. Serwis PokeWars.pl gromadzi i przetwarza następujące dane o użytkowniku: login, historię zmiany loginu, adres email, historię zmiany adresu email, zaszyfrowane hasło do konta, adresy IP, a także płeć. Dane te są wykorzystywane w celu utworzenia oraz prowadzenia konta, z którego gracz ma prawo korzystać.

 • 3.2. Serwis PokeWars.pl przechowuje na serwerach informację o adresach email użytkowników, które są wykorzystywane do uwierzytelniania oraz procedury odzyskiwania hasła do konta.

 • 3.3. Administracja nie zmienia ręcznie haseł ani adresów e-mail kont graczy.

 • 3.4. Żadne z danych w punkcie ochrony danych nigdy nie zostaną upublicznione, sprzedane lub przekazane osobom trzecim. Dostęp do nich mają tylko Administratorzy serwisu PokeWars.pl.

 • 3.5. Administracja nigdy nie podaje haseł ani adresów e-mail na życzenie gracza. Są to dane krytyczne konta, na których podstawie ocenia się do kogo należy konto. Podawanie ich mogłoby naruszyć bezpieczeństwo kont z powodu małej możliwości weryfikacji tożsamości graczy poza tymi dwoma rzeczami.

 • 3.6. Serwis PokeWars.pl do prawidłowego działania wykorzystuje pliki Cookie, które są zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika serwisu

 • 3.7. Google Analytics - serwis PokeWars.pl korzysta z Google Analytics, internetowej usługi firmy Google Inc. do analizy statystyk serwisów WWW. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z usługi internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

 • 3.8. Wszystkie dane gracza przechowywane są na zewnętrznych serwerach firmy OVH.

 • 3.9. Aktualny adres IP z którego korzysta gracz może być przekazany do systemu reCaptcha firmy Google w celu weryfikacji dopuszczenia przesyłania danych wyłącznie przez człowieka.

 • 3.10.Użytkownik ma prawo do dostępu i wglądu w swoje dane. Plik zawierający wszystkie przetrzymywane dane osobowe można pobrać w ustawieniach konta.

 • 3.11.Dane gracza będą przechowywane do czasu usunięcia jego konta (na wniosek gracza opisany w punkcie 2.13 lub na zasadach zawartych w punktach 2.9-2.12), bądź do czasu zamknięcia działaności serwisu.

 • 3.12.Serwis PokeWars.pl nie odpowiada za dane osobowe wysyłane przez graczy poprzez system wiadomości grze, chat, stowarzyszenia, notatki lub profil.

§ 4.Komunikacja w grze

 • 4.1. System wiadomości w grze nie jest systemem korespondencyjnym a jedynie ułatwieniem dla graczy. Administracja ze względu na charakter strony ma prawo do przeglądania danych zamieszczonych w systemie.

 • 4.2. Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz próby oszukania automatycznego wykrywania wulgaryzmów.

 • 4.3. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem, erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.

 • 4.4. Zabroniony jest spam, flood, trolling, obnoszenie się ze swoją innością, wstawianie zrzutów ekranów banów swoich bądź innych graczy, dyskusje o słuszności działań zespołu, wstawianie ankiet

 • 4.5. Zabronione jest wszczynanie kłótni, prowokowanie, używanie zwrotów oraz formułowanie wypowiedzi w sposób wskazujący na brak szacunku wobec innego gracza/graczy i członków zespołu PokeWars, podteksty mające w szczególności na celu poniżenie, ubliżenie, oczernienie.

 • 4.6. Zabronione jest obrażanie i wyśmiewanie graczy oraz zespołu PokeWars z jakiegokolwiek powodu.

 • 4.7. Zabronione jest zastraszanie, grożenie oraz prześladowanie innych graczy oraz zespołu PokeWars.

 • 4.8. Zabronione jest umieszczanie treści ostrzeżeń, odwołań i powodów blokad na chacie gry, forum oraz w opisach profili i opisach stowarzyszeń.

 • 4.9. Serwis PokeWars.pl nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników w wiadomościach, chatach, profilach oraz wszystkich innych miejscach umożliwiających komunikację.

 • 4.10. Do handlowania dostępna jest zakładka chatu "Handel". Oferty, pytania, propozycje itd. dotyczące handlu i targu umieszczane w innych zakładkach chatu, mogą być powodem do nałożenia blokady.

 • 4.11.W grze obowiązującym językiem jest język polski. Zabronione jest komunikowanie się w innym języku. Dotyczy to każdego dostępnego miejsca w grze np. opisów profilu, stowarzyszenia.

§5. System poleconych

 • 5.1. System poleconych służy promocji gry – jego zamierzeniem nie jest dawanie graczom możliwości otrzymania darmowych Punktów Honoru.

 • 5.2. Zabronione jest wymienianie się linkami i wzajemne zakładanie sobie kont poleconych.

 • 5.3. Zabronione jest rozsyłanie linków polecających zarówno w grze, jak i na forum. Dotyczy to także umieszczania ich w opisach oraz obiecywania pomocy w zamian za rejestrację dodatkowego konta z tego linku.

 • 5.4. Linki polecające możecie umieszczać na innych stronach i serwisach nie związanych z PokeWars, pamiętając jednak, aby nie łamać zasad tych stron.

 • 5.5. Zabronione jest ogłaszanie chęci pomocy w zamian za zarejestrowanie konta z linku polecającego.

§6. Zasady targu, Push

 • 6.1. Zabroniony jest PUSH, czyli wzmacnianie jednego konta kosztem drugiego. W większości przypadków jest to sprzedaż przedmiotów/pokemonów za cenę znacznie różniącą się od ceny rynkowej.

 • 6.2. Zabronione jest przekładanie pieniędzy między kontami przy użyciu banku stowarzyszenia lub innych tego typu rzeczy.

 • 6.3. Obrót przedmiotami i pokemonami pomiędzy dwoma graczami mający na celu wymianę Punktów Honoru na Yeny i odwrotnie jest dozwolony. Kurs wymiany na targu wynosi
  1PH = 10.000Yen. Ceny na targu dynamicznie się zmieniają dlatego będziemy dopuszczać wymiany z kursem do 20% wyższym. To znaczy, że maksymalny kurs wymiany
  to 1PH = 12.000 Yen. Powyżej tego kursu będą nakładane blokady konta takie same jak w przypadku pushu, a przedmioty transakcji będą odbierane.

 • 6.4. Zakazane jest wpłacanie pieniędzy do banku stowarzyszenia przed zakończeniem gry.

 • 6.5. Zakazane jest sprzedawanie pokemonów oraz przedmiotów graczom po znacznie zaniżonych cenach przed zakończeniem gry.

 • 6.6. Zakazane jest kupowanie pokemonów oraz przedmiotów po zaniżonych cenach mając świadomość planowanego zakończenia gry przez sprzedawcę.

 • 6.7. Przedmioty PUSH"u nie zostają zwracane.

 • 6.8. Pożyczanie pokemonów lub przedmiotów po zawyżonych lub zaniżonych cenach bedzie traktowane jako PUSH.

 • 6.9. Każda transakcja jest rozpatrywana osobno. Niedozwolone jest kupowanie jednej rzeczy w dwóch walutach na raz. Niedozwolone są również wymiany np. pokemonów na przedmioty i TMy jeśli któreś są wystawione w zaniżonych lub zawyżonych cenach.

 • 6.10. W wyjątkowych przypadkach (takich jak np. wyprzedaż przedmiotów z konta), nadzorca ma prawo do potraktowania wielu transakcji jako jednej próby przeniesienia waluty z konta na konto. Jeśli w sumie przez wiele transakcji została przeniesiona znaczna kwota to może to być potraktowane jako PUSH.

 • 6.11. Podczas wystawiania na targ oferty z przedmiotem, widoczna jest cena sugerowana, która jest ceną rynkową danego przedmiotu (mediana cen ostatnich transakcji z tym przedmiotem). Przy ustalaniu ceny oferty nie należy przekraczać +/-30% od ceny rynkowej. Przy próbie wystawienia przedmiotu za cenę przekraczającą te widełki pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Oferty, których ceny przekraczają +/-30% od ceny rynkowej mogą być usuwane z targu przez nadzorców, a w skrajnych przypadkach, konta osób wystawiających takie oferty będą blokowane.

§7. Błędy w grze

 • 7.1. Gdy gracz znajdzie błąd w grze zobowiązany jest zgłosić go w zakładce Inne->Centrum Zgłoszeń błąd.

 • 7.2. Krytyczne błędy można zgłaszać inną drogą, np. prywatną wiadomością do administratora gry.

 • 7.3. Celowe wykorzystywanie oczywistego błędu może być podstawą do zablokowania konta.

 • 7.4. Gracz wykorzystujący luki w grze, które nie wyczerpują znamion błędu, lecz wynikają z niedoskonałości skryptu gry i niedostosowania go do zmiennej dynamiki rozgrywki, a który nie zgłosi takiej sytuacji, również może podlegać karze. Dotyczy to głównie „game exploit” – czyli wykorzystania mechanik gry w nie zamierzony przez Administrację sposób, co daje graczowi znaczącą przewagę nad innymi.

 • 7.5. Naginanie regulaminu i zasad gry dla własnej korzyści, szczególnie wielokrotnie, również może zostać ukarane.

 • 7.6. Zabronione jest korzystanie z botów, skryptów, bindów oraz wszelkich innych nieprzewidzainych przez twórców serwisu rzeczy wpływających na polepszenie sytuacji gracza (np. poprzez automatyczne wędrowanie do lokacji).

§8. Stowarzyszenia:

 • 8.1. Stowarzyszenie ma na celu zjednoczyć grupę graczy w celu aktywnego grania ze sobą, rozbudowy stowarzyszenia, oraz przede wszystkim wspólnego czerpania korzyści z niego (np. Poprzez zniżki).

 • 8.2. Jeżeli osoba wykorzystuje stowarzyszenie wyłącznie we własnych zarobkowych celach podlega ona karze.

 • 8.3. Zakazane jest wpłacanie pieniędzy do banku stowarzyszenia przed zakończeniem gry.

 • 8.4. Reklama stowarzyszenia jest to informacyjne ogłoszenie zawierające komunikat perswazyjny, mający na celu wyłącznie zwerbowanie nowych członków do stowarzyszenia. Reklama ta dozwolona jest wyłącznie poprzez odpowiednią zakładkę w grze.

 • 8.5. Na wszystkich chatach obowiązuje zakaz umieszczania zaproszeń do stowarzyszeń. Zaproszenia można umieszczać jedynie przez narzędzie "Reklama stowarzyszenia" w stowarzyszeniach.

 • 8.6. Zabronione jest umieszczanie w opisie stowarzyszenia treści niezgodnych z polskim prawem, erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.

§9. Konkursy i Eventy

 • 9.1. Konkursy (rywalizacja poza grą, np. konkurs na narysowanie Pokemona) i eventy (czasowe elementy gry, np zbieranie dyń na Halloween) przeznaczone są dla wszystkich graczy.

 • 9.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie zakwalifikowanie gracza do konkursu/eventu, jeśli nie przeczytał on zasad kwalifikacji.

 • 9.3. Jeśli jakaś osoba (obojętnie czy to moderator, czy zwykły gracz) pomaga w przygotowaniu konkursu lub ocenie prac, nie może wtedy brać w nim udziału. Chyba że dał propozycje na konkurs.

 • 9.4. Administracja może nagradzać graczy za zasługi dla gry/forum poza konkursami.

 • 9.5. Decyzje w sprawie zwycięzców są podejmowane z największą możliwą obiektywnością i nie podlegają dyskusji ani zmianie – wyjątkiem jest udowodnienie plagiatu.

 • 9.6. Zabrania się handlowania informacjami i korzyściami niematerialnymi w grze takimi jak np. rozwiązania zagadek eventowych, odstąpienia miejsc w turnieju, sprzedaży informacji dotyczących występowania przedmiotów lub pokemonów w lokacjach.

§10. Kary i blokady kont/chatu

 • 10.1. W PokeWars wyróżniamy następujące kary: blokada na czat (od 15 minut do blokady permanentnej), ostrzeżenie na forum (100% warn-ban na forum), blokada na forum (od 1 dnia do blokady na zawsze), kara w grze (np. odjęcie Yen, przedmiotów), blokada konta w grze (od 1 dnia do blokady na zawsze), blokada handlu (od 5 minut do blokady na zawsze).

 • 10.2. W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu przez jednego gracza, każda następna kara może być o wiele surowsza.

 • 10.3. W przypadku wyjątkowo dużych przewinień na forum czy czacie, istnieje możliwość, że blokada zostanie nałożona również na konto, oraz odwrotnie – za przewinienie w grze, blokada na forum.

 • 10.4. Administrator nie jest zobowiązany informować o karach innych osób niż karany gracz.

 • 10.5. Odwoływać się od blokady można przez miesiąc od daty jej nałożenia. Odwołanie musi jednak zawierać stosowne argumenty, sugerujące np. pomyłkę Administratora. Nie zmieniamy kar pod wpływem wiadomości typu „Więcej tak nie zrobię” czy „Nie wiedziałem, że tak nie można”.

 • 10.6. Stare blokady nie są zdejmowane, nawet jeśli minął już dłuższy okres czasu.

 • 10.7. Na żadne kary nie ma sztywnych granic. Kary są ściśle zależne od sytuacji, rodzaju przewinienia oraz od tego, czy dany gracz był już wcześniej karany.

§11. Forum

 • 11.1. Na forum obowiązują te same zasady, które zawarto w powyższych punktach regulaminu gry oraz forum.

 • 11.2. Forum jest integralną częścią gry, dlatego kary wymierzane na forum, czacie i w grze mogą przechodzić między forum i grą.

 • 11.3. Na forum każdy gracz może mieć tylko jedno konto.

 • 11.4. Omijanie blokady nałożonej na forum może być powodem do zablokowania konta w grze.

 • 11.5. Niektóre działy forum posiadają odrębne zasady, należy zapoznać się z ich regulaminami przed napisaniem w takim dziale.

 • 11.6. Szczegółowy regulamin forum: https://forum.pokewars.pl/thread-3-post-7.html

§12. Reklamy

 • 12.1. W całej grze jak i na forum zabronione jest reklamowanie innych gier przeglądarkowych o tematyce Pokemon.

 • 12.2. Zabronione jest reklamowanie w grze i na forum innych serwisów/gier, stron szkodliwych rozsyłających wirusy, wyłudzających wszelkie dobra materialne, linków do facebooka, streamów, kanału na youtube itp.

 • 12.3. Reklamowanie swojej twórczości, innych gier, nieszkodliwej treści jest dozwolone w dziale Offtop na forum.

§13. Wypłaty z banku stowarzyszenia

 • 13.1. Wypłaty za konkurs w stowarzyszeniu akceptowane będą pod warunkami:

  • - Przed rozpoczęciem konkursu należy go uzgodnić z Moderatorem. Jeżeli konkursy mają być prowadzone systematycznie należy to także skonsultować
  • - Najwyższa nagroda nie może przekroczyć kwoty 5.000.000¥, natomiast suma wszystkich nagród za dany konkurs 10.000.000¥
  • - Podczas zlecania wypłaty należy wykazać w jej powodzie odpowiednie dowody na odbycie się konkursu zgodnie z ustaleniami Moderatora i zgodnie z regulaminem gry np. w formie linków do screenshotów z gry
  • - Zlecenie wypłaty musi być wysłane przez osobę, która ustalała zasady konkursu z Moderatorem, a dodatkowo w powodzie wypłaty konieczne jest uwzględnienie loginu tego Moderatora

 • 13.2. Wypłaty za zadania stowarzyszeń mogą być wypłacane wyłacznie za pomocą dostępnego w stowarzyszeniach automatu wypłat. Dodatkowe wypłaty nie będą akceptowane.

 • 13.3. W przypadku rozwiązywania stowarzyszenia należy wypłacić całe pieniądze proporcjonalnie do wpłat przed rozpoczęciem procesu rozwiązywania stowarzyszenia np. przed wyrzuceniem członków.

 • 13.4. Wszystkie inne formy wypłat nieopisane w Regulaminie należy konsultować z Moderatorem.

 • 13.5. Zlecenia wypłat mogą zostać odrzucone z powodu podejrzenia oszustwa. W takiej sytuacji, osoba ze stowarzyszenia zajmująca się daną dziedziną wypłat powinna napisać do Moderatora w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

§14. Pozostałe zasady

 • 14.1. Zabronione są wszelkie próby włamania się na konto innego gracza lub członka Zespołu PokeWars.

 • 14.2. Nie obowiązuje zasada "Czego nie ma w regulaminie jest dozwolone". W szczególnych przypadkach, kiedy dojdzie do sytuacji, pod którą obecny regulamin nie został przystosowany, Administrator ma prawo osobiście zająć się sprawą w odpowiedni sposób oraz w przyszłości dodać odpowiedni zapisek do Regulaminu.

 • 14.3. Gracz, który przez ostatnie 2 miesiące nie otrzymał żadnej blokady konta lub chatu co tydzień będzie otrzymywać dwa Warsball"e. Są to bardzo skuteczne pokeballe zaprojektowane specjalnie dla tych osób.

 • 14.4. Administrator/Moderator ma prawo usunąć ofertę lub cofnąć transakcję na targu jeśli uważa, że łamie ona zasady fair play lub regulamin gry.

 • 14.5. Serwis PokeWars.pl jest cały czas rozwijany. W przypadku wystąpienia błędu, którego skutkiem są straty na kontach graczy serwis PokeWars.pl nie gwarantuje zwrotu straconych rzeczy lub rekompensaty za nie.

 • 14.6. Serwis PokeWars.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego wyłączenia/zamknięcia gry bez podania konkretnej przyczyny. Serwis PokeWars.pl nie ma obowiązku zwrotu dotacji przekazanych na rzecz gry.

 • 14.7. Serwis PokeWars.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie gry w dowolnej chwili. Użytkownik ma obowiązek sprawdzać co jakiś czas regulamin. Kontynuacja korzystania z serwisu po ogłoszeniu zmian w regulaminie jest równoznaczna z akceptacją nowych zasad. O zmianach użytkownicy informowani są poprzez system ogłoszeń oraz changelog gry.

 • 14.8. Podszywanie się pod innych graczy lub administrację gry jest surowo zabronione.

 • 14.9. Zabronione jest nadawanie obraźliwych, nieetycznych, zawierających wulgaryzmy nazw oraz opisów w grze min. takich jak loginy, nazwy stowarzyszeń, imiona pokemonów, opisy profili.

 • 14.10. Zakazana jest płatność za wykonanie grafiki poprzez system walutowy gry(targ, wymiana itp.). Jedyną dozwoloną metodą podziękowania za grafiki jest opcja "Podaruj punkty przyjacielowi" znajdująca się w zakładce Doładuj PH->SMS. Administracja PokeWars nie odpowiada za straty spowodowane nieporozumieniem pomiędzy grafikiem i osobą zamawiającą grafikę.

 • 14.11. Zabronione jest oszukiwanie oraz celowe wprowadzanie graczy oraz członków zespołu PokeWars w błąd.

 • 14.12. Na forum gry dozwolone jest umieszczanie tematów zawierających opinie na temat decyzji zespołu gry Pokewars. Jednocześnie zabrania się takowych rozmów na wszelkich dostępnych chatach w grze.

§15. Płatności

 • 15.1. Lista dostępnych płatności SMS Premium Rate:


  Numer SMS Treść SMS Cena brutto za SMS Ilość punktów honoru
  73480 AG.POKEWARS 3.69zł 200
  75480 AG.POKEWARS 6.15zł 400
  76480 AG.POKEWARS 7.38zł 550
  79480 AG.POKEWARS 11.07zł 950
  91400 AG.POKEWARS 17.22zł 1500
  91900 AG.POKEWARS 23.37zł 2000
  92550 AG.POKEWARS 30.75zł 2700

§16. Prawa autorskie

 • 16.1. Wszystkie loga, znaki towarowe i nazwy handlowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością ich właścicieli

 • 16.2. Nazwa "Pokemon", postacie pokemonów oraz grafika i wszystkie poszczególne nazwy są znakami towarowymi i własnością firmy: 1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ® and Pokémon character names are trademarks of Nintendo

 • 16.3. Serwis PokeWars i Games Tornado nie są powiązana z firmą Nintendo, Creatures Inc. lub GAME FREAK Inc.