Czym jest i jak używać BBCode?

BBCode jest specjalną implementacją języka HTML, która daje lepszą kontrolę formatowania poszczególnych elementów. Używanie BBCode na forum i grach jest uzależnione od ustawień określanych przez administratora. Sam BBCode jest podobny w składni do języka HTML, ale znaczniki zawarte są w nawiasach kwadratowych [przykład] zamiast w używanych w HTML-u nawiasach ostrych . Każdy znacznik składa się ze znacznika otwierającego [nazwa_znacznika] i zamykającego [/nazwa_znacznika], np. [b][/b]. Zależnie od używanego szablonu można w bardzo łatwy sposób dodawać i łączyć ze sobą znaczniki BBCode poznawszy budowę i sposób ich działania.


Podstawce komendy do obróbki tekstu

BBCode zawiera znaczniki umożliwiające szybką zmianę podstawowego wyglądu tekstu. Można to uzyskać w następujący sposób:

znacznik BBCode Opis Efekt końcowy
[b]Tekst[/b] Aby pogrubić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [b][/b] Tekst
[i]Tekst[/i] Aby pochylić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [i][/i] Tekst
[u]Tekst[/u] Aby podkreślić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [u][/u] Tekst
[s]Tekst[/s] Aby przekreślić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [s][/s] Tekst
[n] Znacznik [n] służy do złamania linii (tzn. enter). W BBcode ten kod nie ma znacznika zamykającego. -Rozmiar i kolor tekstu

Aby zmienić kolor lub rozmiar tekstu można użyć znaczników wymienionych poniżej. Końcowy rezultat użycia znaczników formatujących zależy od używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

znacznik BBCode Opis Efekt końcowy
[color=red]Tekst[/color]

lub [color=#FF0000]Tekst[/color]
Zmianę koloru tekstu można uzyskać poprzez zawarcie tekstu pomiędzy znacznikami [color=] i [/color]. Po znaku = należy podać nazwę koloru, np. red, blue, yellow, albo wartość szesnastkową, np. #FFFFFF, #000000. Przykładowo, aby uzyskać tekst w kolorze czerwonym należy użyć kod [color=red]kolorze czerwonym[/color] albo [color=#FF0000]kolorze czerwonym[/color] Tekst
[size=...]Tekst[/size] Zmianę rozmiaru tekstu można uzyskać podobnie, jak i w przypadku koloru poprzez zawarcie tekstu pomiędzy znacznikami [size=] i [/size]. Ten znacznik jest uzależniony od używanego szablonu, niemniej zalecanym formatem jest wartość liczbowa wyrażona w procentach określająca rozmiar tekstu począwszy od wartości 20 – bardzo mały, aż do 200 – bardzo duży. TekstZnaczniki określające położenie

Poniższe zestawienia przedstawiają znaczniki, które najczęściej są wykorzystywane w kombinacjach z innymi i chodź same w sobie mogą wydawać się mało znacząco jednak w ogromnym stopniu wpływają na estetykę całego naszego dzieła.

znacznik BBCode Opis Efekt końcowy
[center]Tekst[/center]

Jeden z bardziej uniwersalnych znaczników. Można przy jego pomocy wycentrować nie tylko tekst ale także obrazek lub gif. TekstWstawianie obrazka lub gif-u

BBCode zawiera znacznik umożliwiający wstawianie między innymi obrazków i gif-ów. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych rzeczach: wielu użytkowników nie lubi dużych ilości obrazków w postach oraz wstawiany obrazek musi być już dostępny w internecie (nie może na przykład istnieć tylko na twoim komputerze, chyba że masz u siebie serwer!).

znacznik BBCode Opis Efekt końcowy
[img]adres_URL_obrazka[/img]

Aby wstawić obrazek musisz otoczyć jego adres URL znacznikami [img][/img], tak jak w przykładzie.Odnośniki do innych stron i linki do karmienia

BBCode umożliwia tworzenie URI (Uniform Resource Indicators), znanych też pod nazwą adresów URL oraz adresów www, na kilka różnych sposobów

znacznik BBCode Opis Efekt końcowy
[url]adres_URL_strony[/url] Najprostszym i podstawom odnośnikiem polega na wstawienie adresu strony miedzy znaczniki [url][/url] https://pokewars.pl
[url=URL_strony]Tekst[/url] Drugi sposób daje na większa swobodę ponieważ sami możemy wybrać tekst który będzie odnośnikiem. Pamiętaj o tym ze znacznik domyślnie dopisuje http:// wiec usuń go z twojego URL. Tekst
[url=URL_strony][img]URL_obrazka[/img][/url] Skoro tekst może być odnośnikiem równie dobrze możemy wykorzystać znaczniki by np obrazek przeniósł nas do wybranej przez nas strony (np link do karmienia naszego Pokemona).

Tabela kolorów

Nazwa Wartość szesnastkowa Efekt końcowy
yellow #FFFF00 PokeWars
orange #FFA500 PokeWars
tomato #FF6347 PokeWars
orangered #FF4500 PokeWars
red #FF0000 PokeWars
salomon #FA8072 PokeWars
maroon #800000 PokeWars
saddlebrown #8B4513 PokeWars
sienna #A0522D PokeWars
peru #CD8535 PokeWars
palevioletred #DB7093 PokeWars
violet #EE82EE PokeWars
mediumvioletred #C71585 PokeWars
purple #800080 PokeWars
navy #000080 PokeWars
blue #0000ff PokeWars
royalblue #4169E1 PokeWars
steelblue #4682B4 PokeWars
teal #008080 PokeWars
seagreen #2E8B57 PokeWars
green #008000 PokeWars
olive #808000 PokeWars
olivedrab #6B8E23 PokeWars
yellowgreen #9ACD32 PokeWars
------ ------ ------
white #FFFFFF PokeWars
silver #C0C0C0 PokeWars
gray #808080 PokeWars
black #000000 PokeWars