Zdolności Pokemonów

Co to są zdolności Pokemonów?

Zdolność to specjalna umiejętność Pokemona, która wprowadza do walki dodatkowe efekty pasywne. Każda zdolność ma inne działanie. Pokemon może posiadać tylko jedną zdolność, która jest przypisywana podczas narodzin (te złapane w lokacjach również mają zdolności)

Zdolność jest wybierana na podstawie gatunku Pokemona. Każdy gatunek może poznać jedną z 1-3 zdolności (Zdolność 1., Zdolność 2., Ukryta zdolność).

Czy da się zmienić zdolność Pokemona?

Zdolność Pokemona można zmienić na 2 sposoby:

1. Użycie Mikstury zdolności, która sprawia że zdolność jest ponownie wybierana jak przy narodzinach Pokemona.

2. Niektóre gatunki mają inne zdolności po ewolucji. Jeśli mamy takiego Pokemona to wystarczy go ewoluować, żeby zmienił swoją zdolność na zdolność wyższej ewolucji.

W jaki sposób przydzielane są zdolności?

Podczas narodzin Pokemona zdolność wybierana jest na podstawie następującego prawdopodobieństwa:

Zdolność 1. - 45% szans

Zdolność 2. - 45% szans

Zdolność ukryta - 10% szans

Gdy Pokemon nie posiada wszystkich 3 zdolności wtedy ich prawdopodobieństwo rośnie. Jeśli posiada tylko jedną możliwą to będzie ją miał na 100%.