Z-Ataki

Z-Ataki - są to ataki, których moc lub działanie jest wzmocnione przy pomocy Z-Kryształów. Z-Kryształy można zdobywać w próbach regionu, które są nowością w Aloli. Jest ich w sumie 18 - po jednym dla każdego typu Pokemonów. Pokemon trzymający Z-Kryształ ma możliwość zamiany jednego ze swoich ataków na wersję Z.

Z-Ataki statusowe posiadają:
- nazwę z przedrostkiem "Z-"
- dodatkowy efekt
- mogą trafić pokemony, które uzyły protect/detect ale wtedy wykonują jedynie swój dodatkowy z-efekt.

Z-Ataki fizyczne oraz specjalne posiadają:
- swoją specjalną nazwę zależną od typu ataku
- zawsze trafiają. Wyjątkiem są stany gdy przeciwnik jest niewidoczny
- trafiają pokemony, które użyły protect/detect ale zadają jedynie 25% obrażeń
- usuwają dodatkowe efekty ataku bazowego
- posiadają priorytet równy 0
- ich moc jest zależna od mocy ataku bazowego
- kryształy zwiększające obrażenia nie działają na Z-Ataki

Pokemony nie poznają Z-Ataków na stałę. Znają je do czasu odebrania Z-Kryształu. Pokemon może mieć tylko jeden Z-Atak w puli ataków i może trzymać tylko jeden Z-Kryształ. Z-Ataków można użyć tylko raz na walkę.

Ograniczenia
- Pokemon nie może jednocześnie używać Z-Kryształu i Opaski Dynamax