Move Tutor - nauczyciel ataków

Move Tutor jest nauczycielem ataków, którego można spotkać w każdej lokacji ale szanse na to są bardzo małe.

Podczas spotkania nauczyciel oferuje nam możliwość nauki jednego z Pokemonów w drużynie kompatybilnego ataku TMA.

Koszt nauki ataku zależny jest od jego mocy oraz typu. Nauczyciel zawsze prosi o pewną kwotę Yen i kryształ, którego typ odpowiada typowi ataku.

Ataki, które pokemony poznają w ten sposób nie mogą być dziedziczone.

Na stronie każdego Pokemona w PokeDexie znajduje się spis kompatybilnych ataków razem z cenami.