Dynamax

Dynamax - transformacja Pokemonów dostępna w czasie walki dla trenerów posiadajacych Opaskę Dynamax. Pokemon w formie Dynamax ma drastycznie zwiększony rozmiar oraz życie. Wszystkie jego ataki zmieniają się na wersje Max. Opaski Dynamax można użyć tylko raz podczas walki, a jej efekt trwa przez 3 rundy.

Poziom Dynamax
Każdy Pokemon posiada poziom Dynamax, który na początku wynosi 0. Poziom można zwiększyć aż do 10, karmiąc Pokemona Cukierkami Dynamax. Poziom ma wpływ na procent o jaki zwiększy się życie naszego Pokemona w formie Dynamax. Pokemon z poziomem 0 zwiększy swoje życie o 50%. Z każdym kolejnym poziomem wartość ta rośnie o 5% aż do 100% - na maksymalnym poziomie 10.

Max Ataki
Na czas transformacji wszystkie ataki Pokemona zmieniają się na ich Max odpowiedniki. Moc ataków zależna jest od ataku bazowego. Wszystkie ataki statusowe zmieniają się na ruch Max Guard, który działa tak jak Protect, z tą różnicą że chroni również przed Max Atakami.
Max Ataki zawsze trafiają i zadają 25% normalnych obrażeń Pokemonom, które są chronione efektem ataków typu Protect.

Dodatkowe efekty Dynamax
- odporność na przestraszenie
- odporność na ruchy typu Low Kick, Heavy Slam i Destitny Bond
- odporność na ataki i zdolności zmieniające zdolność

Ograniczenia
- każdy trener może mieć tylko jedną Opaskę Dynamax
- Pokemon nie może jednocześnie używać Z-Kryształu i Opaski Dynamax