Posunięcie Sweet Kiss

Dane ataku
Zwykły Z-Atak
Typ:
fairy
Kategoria:
sta
Moc: --- ---
Celność: 75% 75%
Priorytet: --- ---
Cios krytyczny: 0% 0%
Numer TM: Brak TM ---
Numer TR: Brak TR ---
Jeśli trafi to dezorientuje cel.
Sweet Kiss pod wpływem Fairium Z zamienia się w atak Z-Sweet Kiss.

Dodatkowy efekt Z-Sweet Kiss:
Zwiększa sp. atak Pokemona o 5%.
Kompatybilne przedmioty:Przedmioty zwiększające siłę ataku nie działają na ataki statusowe (STA).


Pokemony mogące poznać Sweet kiss przez TM
Gatunek Typ
Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TM.


Pokemony mogące poznać Sweet kiss przez TR
Gatunek Typ
Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku TR.
Pokemony mogące poznać Sweet kiss przez Tutor Move
Gatunek Typ
Żaden pokemon nie może się nauczyć tego ataku jako Tutor Move.