Zdolność Compound Eyes

Opis zdolności

Podczas walki:
Na początku walki zwiększa celność ataków o 30%.